Govorni program

Seminar za prekarna vremena

predavanja

ONLINE
05.12. | 18:00
07.12. | 18:00

Seminar za prekarna vremena niz je online predavanja usmjerenih na probleme s kojima se suočava kreativni i intelektualni rad danas, u razdoblju koje je oblikovano rastućom neizvjesnošću, društvenim podjelama i nazadovanjem životnih i radnih uvjeta. Prekarnost je termin kojim se opisuje prevladavajuće stanje društvene i ekonomske nesigurnosti, a ujedno se često rabi i za opisivanje umjetničkoga i drugih oblika kreativnog i intelektualnog rada koji je uvelike oblikovan okolnostima kao što su neredovito radno vrijeme, neadekvatne naknade, kompetitivnost i neprekidna tjeskoba. Upotrebom feminističke perspektive, ovim se programom nastoje razmotriti uvjeti rada na društvenim marginama i istaknuti rodno obilježena iskustva prekarnosti u neoliberalizmu. Stoga se posebna pozornost posvećuje poveznicama između kulturnog rada i oblika rada koji su često nevidljivi i rodno obilježeni, kao što su afektivni rad i rad skrbi. 

Seminar nastaje u suradnji udruge Kurziv (nakladnika portala Kulturpunkt) i Centra za suvremenu umjetnost SCCA-Ljubljana u suradnji s Human Rights Film Festivalom, a objedinjuje doprinose teoretičarki i istraživača iz Poljske, Slovenije i Hrvatske. Predavači i predavačice će ukazati na neizvjesne i opasne društvene situacije u koje su današnji (kulturni) radnici i radnice dovedeni te ujedno nastojati ponuditi neka razmatranja o oblicima otpora koje pružaju pojedinci i kolektivi.

Program je podijeljen u dva bloka posvećena raščlambi procesa prekarizacije koji je oblikovan klasnim, rodnim i drugim osima društvene marginalizacije. Prvi će se blok baviti prekarnošću i radničkim organiziranjem uz predavanja teoretičarki kulture Ewe Majewske i Katje Praznik, dok se u drugome objedinjuju mikro i makro perspektive specifičnih sfera intelektualnog i kulturnog rada, a uključuje izlaganja istraživača_ica Lee Horvat i Marija Kikaša. Diskusiju nakon predavanja moderirat će kustosica i kulturna radnica Barbara Gregov.

Seminar će se održati 5. i 7. prosinca u 18 sati, na engleskom jeziku i na platformi Zoom. Kako biste dobili Zoom ID i lozinku, pošaljite prijavu na mail adresu hana@kulturpunkt.hr.