Govorni program

Možemo li si priuštiti sigurno stanovanje?

tribina

Dokukino KIC
06.12. | 16:45

Na tribini koju organizira u sklopu HRFF-a Pravo na grad predstavlja rezultate istraživanja o stambenim potrebama i strukturi stambenih statusa za različite skupine stanovnika u gradu Zagrebu, provedenog u okviru projekta “Prava u praksi – Participacijom i suradnjom do kvalitetnih politika zaštite socio-ekonomskih prava”. Uz prijedlog odgovarajućih mjera za održivu i pravedniju stambenu politiku koja odgovara na stvarne potrebe građana, razgovarat ćemo o perspektivama za ostvarivanje prava na priuštivo i sigurno stanovanje: potrebi za povećanjem sigurnosti i standarda stanovanja za podstanare, stambenoj zaštiti u hitnim situacijama, razvoju neprofitne stambene izgradnje kroz zadružno stanovanje i civilno javna partnerstva te mogućnostima ulaganja u izgradnju priuštivih najamnih stanova u javnom vlasništvu.

Tribinu će moderirati Antonija Komazlić iz Prava na grad, a sudjeluju sociologinja Petra Rodik, koautorica navedenog istraživanja, arhitekt Darovan Tušek iz zadruge Otvorena arhitektura, i politolog Marin Živković, predsjednik Povjerenstva Grada Zagreba za dodjelu stanova u najam.

Projekt “Prava u praksi – Participacijom i suradnjom do kvalitetnih politika zaštite socio-ekonomskih prava” financiran je od Fonda za aktivno građanstvo.