Govorni program

Uključivanje žena izbjeglica u društvo – prilike i izazovi

Kino Tuškanac
08.12. │ 12:00

 

Okrugli stol se organizira s ciljem predstavljanje ključnih izazova u integracija žena migrantskog porijekla, s naglaskom na žene kojima je odobrena međunarodna zaštita. Tijekom diskusije panelistice će se osvrnuti na pitanja uključivanja žena na tržište rada, jezičnog osposobljavanja kao ključnog instrumenta za socijalnu integraciju te na važnost stvaranja veza u zajednici za rješavanje socijalne izolacije žena migrantica.

 

O izazovima i prilikama te dosadašnjem iskustvu na ovom području razgovarat će predstavnice kolektiva Žene ženama, predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Elizabeta Filipaj, predstavnica Hrvatskog Crvenog križa Lana Vučinić, predstavnica Centra za kulturu dijaloga Sonja Krnjeta Ivanović te predstavnica Pučkog otvorenog učilišta Zagreb Ivana Sabo. Događaj će moderirati Martina Prokl Predragović.