Govorni program

Seminar za kraj svijeta

online
06.12. 19:00 | 07.12. 19:00

 

Tvrdnje o “kraju povijesti”, koje kruže već neko vrijeme, u trenutnoj su se krizi ponovno aktualizirale, ovaj put na drugačiji, pomalo gorak način. Rascijepi uzrokovani nedavnim zbivanjima nastali su iz pukotina koje su već dugo prisutne, a koje na specifičan način odjekuju u našem post-jugoslavenskom kulturnom prostoru. Načini na koji se “duhovi prošlosti” isprepliću sa sadašnjošću, kao i zastrašujuća dinamika tehnologije koja se upotrebljava kao sredstvo praćenja i kontrole, dva su tematska fokusa Seminara za kraj svijeta koji organiziraju Kurziv – Platforma za pitanja medija, kulture i društva i Centar za suvremenu umjetnost SCCA-Ljubljana

 

Seminar za kraj svijeta polazi od pojma sablastologije (hauntology) te objedinjuje perspektive mlađe generacije istraživača_ica i aktivista_ica koji su se uhvatili u koštac s raznim paradoksima koje su na površinu iznijeli spomenuti rascjepi u prostoru-vremenu. Program je podijeljen u dva tematska bloka usmjerena na prodore prošlosti i probleme koji proizlaze iz tehnologija nadzora. Prvi blok posvećen je politici reprezentacije socijalističkih prošlosti i njihovoj složenoj prisutnosti u današnjem sada-i-ovdje, dok će u drugom bloku fokus biti na upotrebama tehnologije u društvu nadzora, pri čemu će se također istražiti njihova prošlost i sadašnjost. Seminar se održava online na platformi Zoom uz prethodnu registraciju, a radni jezik je engleski. 

 

Ponedjeljak, 06.12.

 

19:00 – 20:00  Petar Odak: Ukleti/Proganjajući objekti nade i strepnje
20:00 – 21:00  Vladislav Beronja: Ljubav je hladnija od smrti: Antiutopije jugoslavenskog Dark Wavea

 

Utorak, 07.12.

 

19:00 – 20:00  Nika Mahnič: Sedimenti u mašineriji za budućnost
20:00 – 21:00  Domen Savič: Oko promatrača – medijski diskurs društva nadzora

 

★  Facebook event