Govorni program

Pristup zdravlju – pravo ili milost?

Pristupačnost zdravstvenih usluga u RH

05.12. | 10:00 | kino EUROPA, dvorana Müller

 

Predstavljanje zagovaračkih zahtjeva i javna rasprava o (ne)pristupačnosti zdravstva i zdravlja u Hrvatskoj u suradnji s Koalicijom udruga u zdravstvu i Centrom za mirovne studije

 

Cilj je ove javne rasprave detektirati zakonska uporišta, praktične prepreke i konkretne prilike za lakši i bolji pristup zdravstvenoj zaštiti za sve građane Hrvatske, u kontekstu europskog javnog prava s jedne strane te modela upravljanja i financiranja zdravstvenog sustava koji kontinuirano generira nejednakosti, loše ishode liječenja i financijske gubitke. Koalicija udruga u zdravstvu predstavit će medijima, političarima i javnosti svoje Blagdanske zahtjeve za bolji pristup zdravlju u 2018. godini, definirane kao prioritetne i izvedive u narednih godinu dana, ukoliko za to postoji politička volja,  temeljem izvještaja o javnim politikama u zdravstvu dr. sc. Ane Bobinac koji po prvi puta hrvatski zdravstveni sustav analizira s obzirom na zdravstvene potrebe i ustavno načelo ravnopravnosti svih građana i građanki.

 

Uvodničari:

Dr.sc. Ana Bobinac, Sveučilište u Rijeci,  autorica izvještaja o javnim politikama u zdravstvu “Pristup zdravstvenim uslugama”

Ivica Belina, Predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu

Dr. Aleksandar Džakula, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar

Moderatorica: Sandra Benčić, CMS i zaklada SOLIDARNA