Vijesti

HRFF 15 (2017) : PRIJAVA FILMOVA

Human Rights Film Festival otvara prijavu filmova za petnaesto izdanje festivala u prosincu 2017. godine.  Festival prikazuje igrane, dokumentarne i eksperimentalne filmske naslove s širokim tematskim fokusom na fenomene borbe za (ljudska) prava i povrede istih.
 

Rok za prijavu: 15.09.2017.
Objava rezultata: 01.11.2017.

 

Napomena: Prijava je otvorena za filmove svih trajanja produciranih tokom 2016. i 2017. godine.  Festivalski formati prikazivanja su DCP, 35mm, BluRay, DV, Betacam, HDCAM.
 

Adresa za slanje predselekcijskog DVD-screenera ili online-linka:
Human Rights Film Festival (c/o Multimedijalni institut)
Preradovićeva 18
10000 Zagreb
Hrvatska
kontakt: info@humanrightsfestival.org

 

Prijava na HRFF je besplatna.

14.12.2016. | NATRAG