Vijesti

HRFF 14 (2016) : PRIJAVA FILMOVA

Human Rights Film Festival otvara prijavu filmova za trinaesto izdanje festivala u prosincu 2016. godine.  Festival prikazuje igrane, dokumentarne i eksperimentalne filmske naslove s širokim tematskim fokusom na fenomene borbe za (ljudska) prava i povrede istih.

 
Rok za prijavu: 15.09.2016.

Objava rezultata: 01.11.2016.

 
Napomena: Prijava je otvorena za filmove svih trajanja produciranih tokom 2015. i 2016. godine.  Festivalski formati prikazivanja su DCP, 35mm, BluRay, DV, Betacam, HDCAM.

 
Adresa za slanje predselekcijskog DVD-screenera ili online-linka:
Human Rights Film Festival (c/o Multimedijalni institut)
Preradovićeva 18
10000 Zagreb
Hrvatska
kontakt: info@humanrightsfestival.org

 
Prijava na HRFF je besplatna.

08.06.2016. | NATRAG